CARD NEC IP4WW-1PRU-C1
4.00 out of 5

NEC IP4WW-CFVRS-C1 cung cấp giao diện chính cho ISDN hoặc giao diện T1 hoặc giao diện E1 và được cài đặt vào 1632M KSU / 1632ME EXP.

CARD NEC IP4WW-408E-A1
4.00 out of 5

CARD NEC IP4WW-408E-A1 là thẻ giao diện mở rộng và được cài đặt vào 1632M KSU / 1632ME EXP.

CARD NEC IP4WW-VOIPDB-C1
4.00 out of 5

Card Voip Gateway IP4WW-VOIPDB-C1 cung cấp (16) các kênh VoIP. Bao gồm (4) Cổng trung kế SIP.

CARD NEC IP4WW-008E-A1
4.00 out of 5

NEC IP4WW-008E-A1 là thẻ giao diện mở rộng được cài đặt vào 1632M KSU / 1632ME EXP.

CARD NEC IP4WW-EXIFB-C1
4.00 out of 5

card IP4WW-EXIFB-C1 được cài đặt vào KSU chính và sử dụng cáp CAT5 để kết nối.

CARD NEC PZ-VM21
4.00 out of 5

NEC PZ-VM21 còn cung cấp hệ thống trả lời bằng giọng nói, khả năng modem tùy chỉnh cho các chức năng bảo trì từ xa, thẻ có thể được mở rộng đến 16 cổng và được cài đặt trên CD-CP00-US

CARD NEC IP4WW-CFVRS-C1
4.00 out of 5

Card IP4WW-CFVRS-C1 có dung lượng bộ nhớ 512mb, tích hợp chức năng trả lời tự động 4 kênh, hỗ trợ 16 kênh Disa

CARD NEC IP4WW-CFVMS-C1
4.00 out of 5

NEC IP4WW-CFVMS-C1 hỗ trợ tính năng trả lời tự động và hộp thư thoại (15H) tích hợp sẵn 4 kênh Disa và 2 kênh Voicemail, hỗ trợ lên đến 16 kênh Disa.

CARD NEC IP4WW-MEMDB-C1
4.00 out of 5

CARD NEC IP4WW-MEMDB-C1 cung cấp giao diện bộ nhớ mở rộng bổ sung, hỗ trợ hai loại bộ nhớ là SDRAM 64MB và Flash memory 32MB cài đặt vào thẻ CPU (khe MEMDB) ở KSU chính

NEC IP4WW-1632ME-A EXP SL1000 EXPANSION
4.00 out of 5

Có thể nối thêm đối đa 3 khung phụ IP4WW-1632ME-A EXP cho khung chính IP4WW-1632M-A KSU SL1000.

MAIN NEC IP4WW-1632M-A KSU SL1000
4.00 out of 5

Khung chính tổng đài gồm 4 trung kế-8 máy nhánh, khả năng mở rộng lên đến 12 trung kế-32 máy nhánh. Kết hợp với 03 khung phụ mở rộng được đến 48 trung kế-128 máy nhánh.