CARD NEC IP4WW-MEMDB-C1
4.00 out of 5

CARD NEC IP4WW-MEMDB-C1 cung cấp giao diện bộ nhớ mở rộng bổ sung, hỗ trợ hai loại bộ nhớ là SDRAM 64MB và Flash memory 32MB cài đặt vào thẻ CPU (khe MEMDB) ở KSU chính

NEC IP4WW-1632ME-A EXP SL1000 EXPANSION
4.00 out of 5

Có thể nối thêm đối đa 3 khung phụ IP4WW-1632ME-A EXP cho khung chính IP4WW-1632M-A KSU SL1000.

MAIN NEC IP4WW-1632M-A KSU SL1000
4.00 out of 5

Khung chính tổng đài gồm 4 trung kế-8 máy nhánh, khả năng mở rộng lên đến 12 trung kế-32 máy nhánh. Kết hợp với 03 khung phụ mở rộng được đến 48 trung kế-128 máy nhánh.