CAB-CONSOLE-USB CISCO CABLE 6FT TYPE A & MINI B
4.00 out of 5

Dòng cáp kết nối tín hiệu tiêu chuẩn của Cisco, với chiều dài 6 feer ( khoảng 1,9m) giúp chuyển đổi, kết nối tín hiệu giữa đầu usb tiêu chuẩn type A và chuẩn mini B.