CY-SSC5000 Signage Camera Samsung
4.00 out of 5

Camera Samsung Signage CY-SSC5000 là thiết bị chuyên dụng hỗ trợ cho việc đo lường khách hàng, phục vụ cho chiến dịch thu hút khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp