CML450D SAMSUNG CEILING MOUNT
4.00 out of 5

Giá treo trần nhà thiết giành riêng màn hình chuyên dụng của Samsung. Dễ dàng lắp đặt và sử dụng. Lắp đặt màn hình vào 1 đầu của trục chân đế - đầu còn lại cố định vào trần nhà sẽ tạo nên góc nhìn tốt nhất cho màn hình.

CML500D SAMSUNG CEILING MOUNT
4.00 out of 5

Giá treo trần nhà thiết giành riêng màn hình chuyên dụng của Samsung. Dễ dàng lắp đặt và sử dụng. Lắp đặt màn hình vào 1 đầu của trục chân đế - đầu còn lại cố định vào trần nhà sẽ tạo nên góc nhìn tốt nhất cho màn hình.

CML400D SAMSUNG CEILING MOUNT
4.00 out of 5

Giá treo trần nhà thiết giành riêng màn hình chuyên dụng của Samsung. Dễ dàng lắp đặt và sử dụng. Lắp đặt màn hình vào 1 đầu của trục chân đế - đầu còn lại cố định vào trần nhà sẽ tạo nên góc nhìn tốt nhất cho màn hình.