STN-E55D SAMSUNG ENCLOSURE
4.00 out of 5

Khung viền bảo vệ cho nhóm màn hình ngoài trời của Samsung. Hỗ trợ màn hình của bạn tránh được hàng loạt các tác nhân gây hư hỏng như: chống cậy phá, công nghệ chống phản chiếu, chống xịt vẽ. Đồng thời giữ cho màn hình hoạt động ổn định ở điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cho phép mà không cần gắn thêm thiết bị hỗ trợ của bên thứ 3.

STN-E46D SAMSUNG ENCLOSURE
4.00 out of 5

Khung viền bảo vệ cho nhóm màn hình ngoài trời của Samsung. Hỗ trợ màn hình của bạn tránh được hàng loạt các tác nhân gây hư hỏng như: chống cậy phá, công nghệ chống phản chiếu, chống xịt vẽ. Đồng thời giữ cho màn hình hoạt động ổn định ở điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cho phép mà không cần gắn thêm thiết bị hỗ trợ của bên thứ 3.