CY-PG40 SAMSUNG PROTECTION OVERLAY
4.00 out of 5

Khung viền bảo vệ được thiết kế đặc biệt cho màn hình chuyên dụng của Samsung. Dễ dàng lắp đặt theo từng chuẩn kích thước màn hình, giúp digital signage của bạn chống chịu tốt với mọi điều kiện thời tiết (nước, bụi, độ ẩm, khả năng va đập) trong khả năng cho phép.

CY-PG46 SAMSUNG PROTECTION OVERLAY
4.00 out of 5

Khung viền bảo vệ được thiết kế đặc biệt cho màn hình chuyên dụng của Samsung. Dễ dàng lắp đặt theo từng chuẩn kích thước màn hình, giúp digital signage của bạn chống chịu tốt với mọi điều kiện thời tiết (nước, bụi, độ ẩm, khả năng va đập) trong khả năng cho phép.

CY-PG55 SAMSUNG PROTECTION OVERLAY
4.00 out of 5

Khung viền bảo vệ được thiết kế đặc biệt cho màn hình chuyên dụng của Samsung. Dễ dàng lắp đặt theo từng chuẩn kích thước màn hình, giúp digital signage của bạn chống chịu tốt với mọi điều kiện thời tiết (nước, bụi, độ ẩm, khả năng va đập) trong khả năng cho phép.

CY-PP40 SAMSUNG PROTECTION OVERLAY
4.00 out of 5

Khung viền bảo vệ được thiết kế đặc biệt cho màn hình chuyên dụng của Samsung. Dễ dàng lắp đặt theo từng chuẩn kích thước màn hình, giúp digital signage của bạn chống chịu tốt với mọi điều kiện thời tiết (nước, bụi, độ ẩm, khả năng va đập) trong khả năng cho phép.

CY-PP46 SAMSUNG PROTECTION OVERLAY
4.00 out of 5

Khung viền bảo vệ được thiết kế đặc biệt cho màn hình chuyên dụng của Samsung. Dễ dàng lắp đặt theo từng chuẩn kích thước màn hình, giúp digital signage của bạn chống chịu tốt với mọi điều kiện thời tiết (nước, bụi, độ ẩm, khả năng va đập) trong khả năng cho phép.

CY-PP55 SAMSUNG PROTECTION OVERLAY
4.00 out of 5

Khung viền bảo vệ được thiết kế đặc biệt cho màn hình chuyên dụng của Samsung. Dễ dàng lắp đặt theo từng chuẩn kích thước màn hình, giúp digital signage của bạn chống chịu tốt với mọi điều kiện thời tiết (nước, bụi, độ ẩm, khả năng va đập) trong khả năng cho phép.

CY-PG32 SAMSUNG PROTECTION OVERLAY
4.00 out of 5

Khung viền bảo vệ được thiết kế đặc biệt cho màn hình chuyên dụng của Samsung. Dễ dàng lắp đặt theo từng chuẩn kích thước màn hình, giúp digital signage của bạn chống chịu tốt với mọi điều kiện thời tiết (nước, bụi, độ ẩm, khả năng va đập) trong khả năng cho phép.