HG32AE690DW SAMSUNG HOTEL TV
4.00 out of 5

Dễ sử dụng - bảo mật nội dung phát với LYNK REACH 4.30 và LYNK DRM. Kết nối mang thông qua Ethernet bridge giúp xem thêm nhiều chương trình - ứng dụng. Kết nối với thiết bị di động cá nhân hoặc các thiết bị hiển thị khác để hiển thị - mở rộng nội dung phát trên đó.

HG40AE690DK SAMSUNG HOTEL TV
4.00 out of 5

Dễ sử dụng - bảo mật nội dung phát với LYNK REACH 4.30 và LYNK DRM. Kết nối mang thông qua Ethernet bridge giúp xem thêm nhiều chương trình - ứng dụng. Kết nối với thiết bị di động cá nhân hoặc các thiết bị hiển thị khác để hiển thị - mở rộng nội dung phát trên đó.

HG43AE690DW SAMSUNG HOTEL TV
4.00 out of 5

Dễ sử dụng - bảo mật nội dung phát với LYNK REACH 4.30 và LYNK DRM. Kết nối mang thông qua Ethernet bridge giúp xem thêm nhiều chương trình - ứng dụng. Kết nối với thiết bị di động cá nhân hoặc các thiết bị hiển thị khác để hiển thị - mở rộng nội dung phát trên đó.

HG65AD890UK SAMSUNG HOTEL TV
4.00 out of 5

UHD resolution LYNK™SINC 3.0 H.Browser Compatibility LYNK™ REACH 3.1 New Home Menu

79UX340C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV
4.00 out of 5

Màn hình chuyên dụng cho nhà hàng khách sạn 79UX340C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV với các tính năng độc quyền từ LG như

65UX340C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV
4.00 out of 5

Màn hình chuyên dụng cho nhà hàng khách sạn 65UX340C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV với các tính năng độc quyền từ LG như 4K ULTRA HD / Upscaler; Triple XD Engine; ULTRA Slim; Dual Metal Design; Virtual Surround; Welcome Video/Screen

55UX340C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV
4.00 out of 5

Màn hình chuyên dụng cho nhà hàng khách sạn 55UX340C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV với các tính năng độc quyền từ LG như 4K ULTRA HD / Upscaler; Triple XD Engine; ULTRA Slim; Dual Metal Design; Virtual Surround; Welcome Video/Screen

43LW342C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV
4.00 out of 5

Màn hình chuyên dụng cho nhà hàng khách sạn 43LW342C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV với các tính năng độc quyền từ LG như Mosquito Away Technology; Welcome Screen/Video; External Speaker Out; USB Auto Playback +Time scheduler

32LW342C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV
4.00 out of 5

Màn hình chuyên dụng cho nhà hàng khách sạn 32LW342C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV với các tính năng độc quyền từ LG như Mosquito Away Technology; Welcome Screen/Video; External Speaker Out; USB Auto Playback +Time scheduler

49LW340C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV
4.00 out of 5

Màn hình chuyên dụng cho nhà hàng khách sạn 49LW340C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV với các tính năng độc quyền từ LG như Welcome Screen/Video; USB Cloning; External Speaker Out; USB Auto Playback +Time scheduler

43LW340C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV
4.00 out of 5

Màn hình chuyên dụng cho nhà hàng khách sạn 43LW340C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV với các tính năng độc quyền từ LG như Welcome Screen/Video; USB Cloning; External Speaker Out; USB Auto Playback +Time scheduler

49LW310C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV
4.00 out of 5

Màn hình chuyên dụng cho nhà hàng khách sạn 49LW310C LG COMMERCIAL LITE HOTEL TV với các tính năng độc quyền từ LG như Welcome Screen/Video; USB Cloning; RS-232C; USB Auto Playback+Time scheduler