XA080F SAMSUNG LED DIODE OUTDOOR
4.00 out of 5

Chất lượng hình ảnh tuyệt hảo. Hỗ trợ xác nhận IP cho từng module. Sử dụng tốt trong các điều kiện thời tiết. Khả năng tương thích điện từ (Electromagnetic compatibility).

XA100F SAMSUNG LED DIODE OUTDOOR
4.00 out of 5

Chất lượng hình ảnh tuyệt hảo. Hỗ trợ xác nhận IP cho từng module. Sử dụng tốt trong các điều kiện thời tiết. Khả năng tương thích điện từ (Electromagnetic compatibility).

XA160F SAMSUNG LED DIODE OUTDOOR
4.00 out of 5

Chất lượng hình ảnh tuyệt hảo. Hỗ trợ xác nhận IP cho từng module. Sử dụng tốt trong các điều kiện thời tiết. Khả năng tương thích điện từ (Electromagnetic compatibility).

XR100F SAMSUNG LED DIODE OUTDOOR
4.00 out of 5

Chất lượng hình ảnh tối ưu và nhất quán. Có lớp đệm mềm và cao su lót. Có khả năng chống thấm. Linh kiện phụ trợ cao cấp.

XPS060 SAMSUNG LED DIODE OUTDOOR
4.00 out of 5

Công nghệ LED đi ốt chất lượng tốt nhất. Chất lượng hình ảnh vượt trội. Tiết kiệm điện. Có kèm theo bộ thu.

XPS080 SAMSUNG LED DIODE OUTDOOR
4.00 out of 5

Công nghệ LED đi ốt chất lượng tốt nhất. Chất lượng hình ảnh vượt trội. Tiết kiệm điện. Có kèm theo bộ thu.

XPS100 SAMSUNG LED DIODE OUTDOOR
4.00 out of 5

Công nghệ LED đi ốt chất lượng tốt nhất. Chất lượng hình ảnh vượt trội. Tiết kiệm điện. Có kèm theo bộ thu.

XPS120 SAMSUNG LED DIODE OUTDOOR
4.00 out of 5

Công nghệ LED đi ốt chất lượng tốt nhất. Chất lượng hình ảnh vượt trội. Tiết kiệm điện. Có kèm theo bộ thu.

XPS160 SAMSUNG LED DIODE OUTDOOR
4.00 out of 5

Công nghệ LED đi ốt chất lượng tốt nhất. Chất lượng hình ảnh vượt trội. Tiết kiệm điện. Có kèm theo bộ thu.

XPS165 SAMSUNG LED DIODE OUTDOOR
4.00 out of 5

Công nghệ LED đi ốt chất lượng tốt nhất. Chất lượng hình ảnh vượt trội. Tiết kiệm điện. Có kèm theo bộ thu.

XPS200 SAMSUNG LED DIODE OUTDOOR
4.00 out of 5

Công nghệ LED đi ốt chất lượng tốt nhất. Chất lượng hình ảnh vượt trội. Tiết kiệm điện. Có kèm theo bộ thu.

XPS250 SAMSUNG LED DIODE OUTDOOR
4.00 out of 5

Công nghệ LED đi ốt chất lượng tốt nhất. Chất lượng hình ảnh vượt trội. Tiết kiệm điện. Có kèm theo bộ thu.