75XE3C LG OUTDOOR DIGITAL SIGNAGE
4.00 out of 5

Màn hình chuyên dụng ngoài trời 55XE3C LG OUTDOOR SIGNAGE với các thông số kỹ thuật nổi bật như độ sáng màn hình : 3,000 cd/m2; hoạt động hiệu quả trong khoảng nhiệt từ : -30°C to 50 °C; Độ dày viền màn hình: Top 110mm, Bottom 230 mm, Left / Right 73.3 mm; Chiều dày màn hình: 218.9. Các chuẩn tín hiệu đầu vào: HDMI / DP / DVI / RJ45 / RS232C / SD Card / USB3.0 / External speaker out...

55XE3C LG OUTDOOR DIGITAL SIGNAGE
4.00 out of 5

Màn hình chuyên dụng ngoài trời 55XE3C LG OUTDOOR SIGNAGE với các thông số kỹ thuật nổi bật như độ sáng màn hình : 3,000 cd/m2; hoạt động hiệu quả trong khoảng nhiệt từ : -30°C to 50 °C; Độ dày viền màn hình: Top / Bottom 66.4 mm, Left / Right 31.0 mm; Độ dày màn hình Depth : 160 mm; Đầy đủ các chuẩn tín hiệu đầu vào như: HDMI / DP / DVI / RJ45 / RS232C / SD Card / USB3.0 / External speaker out...

75XS2C LG OUTDOOR SIGNAGE
4.00 out of 5

Brightness : 2,500 cd/m2 (Typ.); Life Time : 50,000 hours; Bezel : 11.8 mm; Depth : 116 mm; Interface : HDMI (2) / DP / DVI / RJ45 / IR / RS232C / USB / SD Card / External speaker out (L/R)

55XS2C LG OUTDOOR SIGNAGE
4.00 out of 5

Brightness : 2,500 cd/m2 (Typ.); Life Time : 50,000 hours; Bezel : 11.4 mm (L/R), 13.5 mm (T/B); Depth : 89 mm; Interface : HDMI (2) / DP / DVI / RJ45 / IR / RS232C / USB / SD Card / External speaker out (L/R) AVAILABLE SIZE: 55"75"

75XF3C LG OUTDOOR SIGNAGE
4.00 out of 5

Brightness : 3,000 cd/m2 (Typ.); Life Time : 50,000 hours; Bezel : 11.8 mm; Depth : 123.9 mm; Interface : HDMI (2) / DP / DVI / RJ45 / IR / RS232C / IR / USB / External speaker out (L/R)

55XF3C LG OUTDOOR SIGNAGE
4.00 out of 5

Brightness : 3,000 cd/m2 (Typ.); Life Time : 50,000 hours; Bezel : 9.9 mm (L/R), 12 mm (T/B); Depth : 160 mm; Interface : HDMI (2) / DP / DVI / RJ45 / IR / RS232C / IR / USB / External speaker out (L/R)

49XF3C LG OUTDOOR SIGNAGE
4.00 out of 5

Brightness : 3,000 cd/m2 (Typ.); Life Time : 50,000 hours; Bezel : 6.5 mm (L/R), 9 mm (T/B); Depth : 105 mm; Interface : HDMI (2) / DP / DVI / RJ45 / IR / RS232C / IR / USB / External speaker out (L/R)

70WX70MF LG OUTDOOR SIGNAGE
4.00 out of 5

LED (PD Panel); Provide full brightness for 30,000 hrs.; High Resistant to Blackening Defect; Slim depth : 139.5mm / 5.5in; Light sensor (Auto brightness control); No Gravity Defect

49XF2B LG OUTDOOR SIGNAGE
4.00 out of 5

Minimum Brightness : 1,500 ~ 2,500 cd/m²; Operation Time : 24 hrs / 7 days; Easy Installation; 49" images may be different

47WX50MF LG OUTDOOR SIGNAGE
4.00 out of 5

Open Frame; High Brightness : 1,700ncd/m²(Min)~2,100cd/m²(Max); Anti-Reflection Treatment; Smart Energy Saving; High Resistacne to Blackening Defect; Easy Installation

55WX30 LG OUTDOOR SIGNAGE
4.00 out of 5

FHD; 700cd/m²; Shine-out; 24/7 Operation; Landscape/Portrait Mode

47WX30 LG OUTDOOR SIGNAGE
4.00 out of 5

FHD; 700cd/m²; Shine-out; 24/7 Operation; Landscape & Portrait Mode