55LV75A LG VIDEOWALL
4.00 out of 5

Dòng màn hình ghép 55LV75A của LG với các tính năng nổi bật như: Direct LED; Brightness : 500cd/m2; Bezel : 3.5mm (B-to-B)DP1.2 Daisy Chain; 24/7 Operation; Landscape and Portrait Mode

49VL5B LG VIDEOWALL
4.00 out of 5

Dòng màn hình ghép 49VL5B của LG với các tính năng nổi bật như: Brightness : 450cd/m2; Bezel to Bezel : 3.5mm; Depth : 89.7mm; Interface : HDMI / DVI / RGB / RJ45 / USB / RS232C

55VM5B LG VIDEOWALL
4.00 out of 5

Dòng màn hình ghép 55VM5B của LG với các tính năng nổi bật như: Brightness : 500cd/m2; Bezel : 0.9mm (T/B/L/R even bezel); Depth : 87mm; Interface : HDMI / DVI / RGB / IR, Daisy-chain (DP, RS232C, RJ45)

55VH7B LG VIDEOWALL
4.00 out of 5

Dòng màn hình ghép 55VH7B của LG với các tính năng nổi bật như: webOS 2.0; Quad Core SoC built-in; Brightness : 700cd/m²; Bezel : Less than 2.0mm (B-to-B)SoC Based Sync-Playback; Image Gap Reduction.

47WV50MS(BR) LG VIDEOWALL
4.00 out of 5

Dòng màn hình ghép 47WV50MS(BR) của LG với các tính năng nổi bật như: Brightness : 800cd/m²; Shine-out; Super Narrow Bezel (Bezel to Bezel: 4.9mm); Support 24 hours / 7 days Operation; Monitor Control & Auto Calibration Solution; Low Power Consumption

55WV70MS LG VIDEOWALL
4.00 out of 5

Dòng màn hình ghép 55WV70MS của LG với các tính năng nổi bật như: Narrowest; Bezel : 5.3mm (Bezel to Bezel); High Picture Quality; Shine-Out; Auto Calibration; Wide Viewing Angle; Smart Energy Saving

55LV35A LG VIDEOWALL
4.00 out of 5

Dòng màn hình ghép 55LV35A của LG với các tính năng nổi bật như: Super Narrow Bezel; 3.5mm; Lighter & Thinner Cabinet; Weight 23kg, Depth 88.5mm; Higher Brightness Uniformity 80%; 24/7 Operation

47WV30 LG VIDEOWALL
4.00 out of 5

Dòng màn hình ghép 47WV30 của LG với các tính năng nổi bật như: High Picture Quality; Shine-Out; Auto Calibration; Wide Viewing Angle; Smart Energy Saving; Low Power Consumption

55LV77A LG VIDEOWALL
4.00 out of 5

Dòng màn hình ghép 55LV77A của LG với các tính năng nổi bật như: Direct LED; Brightness : 700cd/m2; Bezel : 3.5mm (B-to-B); Shine-Out; DP1.2 Daisy Chain; 24/7 Operation

49VM5C LG VIDEOWALL
4.00 out of 5

Dòng màn hình ghép 49VM5C của LG với các tính năng nổi bật như: Brightness : 500cd/m2; Bezel : 0.9mm (T/B/L/R even bezel); Depth : 86.2 mm; Interface : HDMI, DVI, RGB, IR, Daisy-chain (DP, RS232C, RJ45)

49VH7C LG VIDEOWALL
4.00 out of 5

Dòng màn hình ghép 49VH7C của LG với các tính năng nổi bật như: Brightness : 700cd/m2; Surface Treatment : Hard coating (2 H), Anti-glare low reflection treatment of the front polarizer(Haze 3 % (Typ)); Bezel : 0.9 mm (T/B/L/R even bezel); Depth : 86.2 mm; Interface : HDMI / DVI / RGB / IR, Daisy-chain (DP, RS232C, RJ45)

47LV35A LG VIDEOWALL
4.00 out of 5

Dòng màn hình ghép 47LV35A của LG với các tính năng nổi bật như: viền mỏng chỉ 4.9mm ; các module màn hình ghép mỏng (89.0mm) và nhẹ (16.5kg) hơn những phiên bản tiền nhiệm; Hiệu năng đồng nhất độ sáng giữa các màn hình cao hơn 80% ; Hoạt động 24/7...