CX300 R2 USB DESKTOP PHONE POLYCOM
4.00 out of 5

Điện thoại hội nghị Polycom CX300 là thiết bị họp trực tuyến độc đáo của Polycom được thiết kế dưới hình dáng của 1 chiếc điện thoại bàn truyền thống. Với ưu điểm nổi trội là khả năng kết nối và đồng bộ hóa nhanh với ứng dụng Microsoft LYNC